Phương thức thanh toán

Đối với khách hàng

Hiện tại chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thước phổ biến như sau:

  • Chuyển khoản Ngân Hàng
  • Thanh toán tại công ty
  • Thanh toán qua Momo
  • và các hình thức thanh toán khác, vui lòng Liên Hệ khi bạn cần hình như thanh toán kinh hoạt khác.

Đối với cộng tác viên

Với các khoản hoa hồng dành cho cộng tác viên bán hàng, chúng tôi chi trả cố định vào ngày 15 hằng tháng, với các phương thức thanh toán linh hoạt bên dưới:

  • Chúng tôi chi trả hoa hồng qua chuyển khoản Ngân Hàng hoặc Momo định kỳ hằng tháng.
  • Nếu bạn cần thanh toán với các hình thức khác, vui lòng Liên Hệ với chúng tôi.