Gửi yêu cầu thay đổi màu sắc

Chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi màu  sắc dựa vào màu chính của Logo, nếu bạn đã có Logo vui lòng gửi cho chúng tôi File hoặc Mã màu chính của Logo, chi tiết bạn có thể mô tả qua form bên dưới